75 SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI dla dorosłych

24.02.2017

    Spotkanie Dyskusyjnego Klubu  Książki w Giżycku upłynęło na dyskusji o powieści Ryu Murakamiego „Dzieci ze schowka”.

Na następne spotkanie zapraszamy 17 marca o godz. 11.00. Rozmawiać będziemy o książce Kazimierza Orłosia „Letnik z Mierzei”.

 


czytaj dalej...

Walentynki w bibliotece

16.02.2017

15 lutego br. w pięknie przystrojonej w czerwone serduszka czytelni biblioteki wychowankowie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku świętowali Walentynki. Poznali legendy o Świętym Walentym, uczestniczyli w konkursach i zabawach z serduszkami. Posłuchali opowieści o miłości z książek „Franklin mówi „Kocham” i „ Franklin i walentynki”. Na zakończenie zostali obdarowani słodyczami.


czytaj dalej...

„LITERATURA I FILM” Zajęcia literacko-filmowe dla...

14.02.2017

   14 lutego 2017 odbyło się spotkanie Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z cyklu Literatura i Film, którego tematem był książka Zanim się pojawiłeś Jojo Moyes oraz film o tym samym tytule.

„Jojo Moyes, posługując się magią słowa, stworzyła niezwykłą książkę nie o życiu i umieraniu, ale o czerpaniu przyjemności z podejmowania nowych wyzwań, o smakowaniu nowych rzeczy i celebrowaniu chwili. To również potężna dawka tolerancji. Nie pustego słowa, jakim zbyt często się posługujemy, ale słowa wypełnionego treścią i znaczeniami, które sprowadzają się do akceptacji inności, ale także akceptacji dokonanych wyborów. Jakie by one nie były…”

Spotkanie poprowadziły Elżbieta Michniewicz i Agata Należyty.

Na kolejne spotkanie zapraszamy 14 marca, na którym będziemy rozmawiać o książce Religa Dariusza Kortko oraz filmie Bogowie.

 


czytaj dalej...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszy bibliotekarz

14.02.2017

Termin składania ofert: 2017-02-14 – 2017.02.28

Stanowisko: Młodszy bibliotekarz

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku

                        ul. Mickiewicza 35, 11-500 Giżycko;   

         Filia nr 1

       ul. Królowej Jadwigi 3A, 11-500 Giżycko

Zlecający: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie: bibliotekarskie wyższe lub średnie; wyższe humanistyczne z koniecznością uzupełnienia wykształcenia bibliotekarskiego,
 • staż pracy w bibliotece,
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych, a w szczególności:

            - ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

            - ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
              kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

           - rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r.
            w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283).

 

b. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera, pakietu office, Internetu oraz programu bibliotecznego MAK+,
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej,
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, asertywność,
 • odpowiedzialność, sumienność, dokładność,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

  

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki,
 • opracowywanie i katalogowanie zbiorów bibliotecznych,
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalno - edukacyjnych mających na celu propagowanie czytelnictwa,
 • moderowanie spotkań dyskusyjnego klubu książki,
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej,
 • dbałość o stan powierzonego mienia,

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

zatrudnienie na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę (poprzedzone trzymiesięcznym okresem próbnym i umową na czas określony)

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Nie dotyczy

 

V. Wymagane dokumenty:

 • CV ze zdjęciem,
 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 1997 roku  Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 • kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin składania dokumentów: 2017-02-28  do godziny 12.00.

 

b. Sposób:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko młodszy bibliotekarz", na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku, ul. Mickiewicza 35, 11-500 Giżycko.
 • Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki w Giżycku po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie zostaną rozpatrzone.
 • Spośród kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kandydata na stanowisko młodszego bibliotekarza wyłoni komisja konkursowa i od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

c. Miejsce:

Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku

ul. Mickiewicza 35, 11-500 Giżycko

Gabinet Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku

 

VII. Informacje dodatkowe:

 • Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 30 dniach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 • Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

 

 

Dyrektor MBP

Danuta Treszczyńska


czytaj dalej...

Gry planszowe w bibliotece

10.02.2017

 Emocje, świetna zabawa, rywalizacja – to wszystko dzięki grom planszowym, o które poszerzyła swoją ofertę biblioteka.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z gier planszowych na miejscu w CZYTELNI DLA DOROSŁYCH.

 


czytaj dalej...

Ibuk Libra 2017

09.02.2017

   Prosimy o zgłaszanie się do czytelni dla dorosłych po nowe kody dostępu do Ibuk Libra.

Nowy zasób dostępny od 1 lutego 2017r.

 

Więcej informacji:  http://www.mbpgizycko.naszabiblioteka.com/ibuk

 


czytaj dalej...

Biblioteki powiatu giżyckiego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach
http://gbpkruklanki.blogspot.com/

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach
katalog on-line

Biblioteka Publiczna w Rynie
http://www.biblioteka.ryn.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach
http://www.ugg.pl/pl/kultura/biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
katalog on-line

Licznik odwiedzin: 159499

Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi

lexis.pl