Digitalizacja zasobów kulturowych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

 

Zakończył się pierwszy etap realizacji projektu pn. “Digitalizacja zasobów kulturowych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”, dofinansowanego w ramach programu „Kultura Cyfrowa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kieruje nim Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku, a partnerem jest Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Projekt rozpoczął się 1 sierpnia 2018, a zakończy się z końcem 2019 roku. Całkowity przewidywany koszt jego realizacji  wynosi  162 090,00 zł, w tym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury121 552,00 zł, ze środków Miasta Giżycka – 40 538,00 zł.

 

W 2018 roku zaprojektowano i wdrożono nową wersję serwisu internetowego Giżyckiego Archiwum Cyfrowego (GAC). Centrum Kompetencji Cyfrowych UW zbudowało go zgodnie z obowiązującymi standardami i najlepszymi praktykami w budowaniu repozytoriów i archiwów cyfrowych. W serwisie udostępniono już część zbiorów zgromadzonych w ramach dotychczasowej działalności GAC. Będą one sukcesywnie powiększane o następne kolekcje oraz o nowe materiały przekazane przez mieszkańców Giżycka. Platforma umożliwia deponowanie i prezentowanie różnorodnych kolekcji multimedialnych, nie tylko fotografii i dokumentów, ale także nagrań audio i wideo. Dzięki temu będzie mogła powstać w przyszłości regionalna mediateka.

 

Archiwum zyskało czytelny układ, intuicyjną nawigację i estetyczny wygląd. Zostało stworzone z dbałością o wysoką jakość kopii cyfrowych i możliwie najwierniejsze opisy metadanych. Serwis został zoptymalizowany do przeglądania na urządzeniach mobilnych.

 

W ramach prac przy nowym serwisie zaprojektowano pełną identyfikację graficzną wraz z logotypem pracowni, kolorystyką i księgą znaku. Logotyp został stworzony w oparciu o obowiązującą księgę znaku miasta Giżycka.

 

W ramach projektu specjalistyczna firma zewnętrzna zdigitalizowała 3 500 negatywów z kolekcji GAC oraz wykonano kopie cyfrowe 2 archiwalnych  ksiąg pochodzących z parafii ewangelicko-augsburskiej w Giżycku (prawie 900 skanów).  Za digitalizację ksiąg parafialnych odpowiedzialne było Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Digitalizacja została przeprowadzona zgodnie z wytycznymi „Katalogu Dobrych Praktyk Digitalizacji materiałów archiwalnych” oraz „Katalogu Praktyk i Standardów Digitalizacji Obiektów Bibliotecznych”. Skany wykonano w formie bezstratnej kompresji i w taki sposób, aby były jak najbliższe oryginałowi.

 

Dzięki projektowi rozbudowano również pracownię digitalizacyjną. Zakupiono do niej dodatkowy sprzęt:

  1. zestaw komputerowy z monitorem graficznym EIZO ColorEdge CS2420 z kalibratorem Spyder5 Express,
  2. skaner płaski A3 z możliwością skanowania negatywów -  Epson Expression 12000XL,
  3. skaner bezdotykowy - Fujitsu Scan Snap SV600,
  4. program graficzny do obróbki digitalizowanych materiałów Adobe Photoshop CS6,
  5. skaner negatywów Plustek OpticFilm 8200i Ai.

 

Projekt został objęty patronatem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

 


Biblioteki powiatu giżyckiego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach
http://gbpkruklanki.blogspot.com/

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach
katalog on-line

Biblioteka Publiczna w Rynie
http://www.biblioteka.ryn.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach
http://w.ugg.pl/pl/kultura/biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
katalog on-line

Licznik odwiedzin: 369730

Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi