„Jak korzystać ze słowników języka polskiego”

        25 września w ramach zajęć lekcyjnych uczniowie klasy III c Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z polonistką Panią Jolantą Kiezik wzięli udział w lekcji bibliotecznej na temat „Jak korzystać ze słowników języka polskiego”. Zajęcia te połączone były z warsztatami praktycznego wykorzystania słowników. Celem głównym lekcji było doskonalenie umiejętności posługiwania się słownikami zgromadzonymi w księgozbiorze czytelni dla dorosłych MBP w Giżycku. Na zajęciach uczniowie poznali rodzaje, budowę i zasady korzystania ze słowników. Nauczyli się samodzielnie wyszukiwać informacje w odpowiednich słownikach, a także samodzielnie wybierać źródło informacji przydatne w pracy własnej. Na zakończenie młodzież zaprezentowała swoje wyniki poszukiwań w tradycyjnych źródłach informacji.
Lekcję przeprowadziła Teresa Sienkiewicz.

Oprac. i fot.: TS

 


Biblioteki powiatu giżyckiego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach
http://gbpkruklanki.blogspot.com/

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach
katalog on-line

Biblioteka Publiczna w Rynie
http://www.biblioteka.ryn.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach
http://w.ugg.pl/pl/kultura/biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
katalog on-line

Licznik odwiedzin: 232435

Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi