HISTORIA BIBLIOTEKI 1947-2012

 

7.10.1947 r. na mocy Dekretu o bibliotekach powołano Powiatową Bibliotekę Publiczną w Giżycku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem była Zofia Bartnikowska. Placówka działała w budynku przy ul. Pionierskiej 9.

  Księgozbiór biblioteki w ilości 1772 woluminy stanowiły dary od instytucji   oświatowych, wydawniczych oraz czytelników. Rozwój społeczności miejskiej spowodował potrzebę wyodrębnienia ze struktur Powiatowej Biblioteki Publicznej samodzielnej Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą formalnie powołano w 1949 r.

 W 1955 r. na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16.07.1954 r. nastąpiło połączenie bibliotek, Powiatowej i Miejskiej w jedną placówkę zwaną Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. 

Placówka otrzymała nowy lokal przy ul. Kolejowej 20 o powierzchni 120 m kw., w którym umieszczono: Wypożyczalnię dla dorosłych i dzieci, Czytelnię (24 miejsca), dział instrukcyjno-metodyczny, dział gromadzenia i opracowania zbiorów.

W bibliotece zatrudnionych było 6 pracowników. W 1962 r. ze struktur biblioteki wyodrębniono Oddział dla Dzieci, który rok później został przeniesiony do lokalu przy ul. Warszawskiej. W 1966 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała lokal przy ul. Kopernika 5.

W tym budynku mieściła się m.in. powołana Czytelnia dla dorosłych (12 miejsc) oraz największa z dotychczasowych Wypożyczalnia dla dorosłych. Z problemami lokalowymi biblioteka borykała się do 1973 r. (od 1949 r. 9 razy zmieniała siedzibę). Stałą lokalizację uzyskała 8.03.1973 r. w nowo wybudowanym budynku o powierzchni 620 m kw., w którym mieści się do chwili obecnej.

W budynku tym znalazły pomieszczenia wszystkie działy biblioteki: Wypożyczalnia dla dorosłych (I piętro), Czytelnia dla dorosłych (I piętro), Oddział dla Dzieci - Wypożyczalnia i Czytelnia (parter) oraz dział instrukcyjno-metodyczny i dział gromadzenia i opracowania zbiorów (II piętro). Do 1982 r. również na II piętrze mieściła się Biblioteka Pedagogiczna.

Otrzymanie nowego lokalu zaowocowało wzrostem ilości zarejestrowanych czytelników oraz wypożyczeń. Na koniec 1975 r. zarejestrowanych było 4512 czytelników, wypożyczono ogółem 117.660 woluminów, a wypożyczenia na jednego czytelnika wyniosły 26 wol. Rozwój miasta wpłynął na powiększenie sieci bibliotecznej.

W 1976r. na osiedlu XXX-lecia PRL 8/53 otwarto Filię nr 1 z księgozbiorem dla dorosłych i dzieci oraz zaczątkiem księgozbioru podręcznego. Literatura popularno-naukowa stanowiła 1.832 wol. Od 1996 r. do chwili obecnej Filia nr 1 znajduje się przy ul. Królowej Jadwigi 3A (108 m kw.) 9.07.1975 r. w wyniku zmiany administracyjnej podziału kraju (powiat giżycki został włączony do województwa suwalskiego) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna została przemianowana na Oddział Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Suwałkach.

Oddział realizował zadania byłej powiatowej i miejskiej biblioteki. Zwiększył się tylko teren działania i odtąd obejmował miasto Giżycko, gminy: Giżycko, Miłki, Wydminy, miasto-gminy Ryn i Mikołajki. 1.01.1977 r. biblioteka przeszła pod bezpośredni nadzór Naczelnika Miasta Giżycka, a w 1991 r. została jednostką samorządową. W latach 2000-2003 biblioteka została w pełni skomputeryzowana.

Jednocześnie udostępniono nieodpłatnie 11 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. W 2004 r. w wyniku porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Giżyckiego a Burmistrzem Miasta Giżycka powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej. Ustanowiono, iż będzie ona udzielać bibliotekom gminnym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawować nadzór merytoryczny w zakresie realizacji podstawowych zadań gminnych bibliotek.

Na przestrzeni 65 lat biblioteki kierowali nią m. in.: Zofia Bartnikowska, Wacław Andruszkiewicz, Barbara Rzepnicka (Sokołowska), Antoni Sokołowski, p.o. Danuta Treszczyńska. W 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 12 pracowników, w tym 10 działalności podstawowej.

Na koniec 2010 r. księgozbiór Biblioteki wynosił 93.770 woluminów. Wpłynęło 3087 wol. w tym z zakupu 2420 wol. Było zarejestrowanych 6544 czytelników w tym do lat 15 -  1438 osób.  Wypożyczono 169.259 wol. oznacza to, że na 100 mieszkańców udostępniono 576,63 wol.

 

Historia Biblioteki w formie prezentacji

Biblioteki powiatu giżyckiego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach
http://gbpkruklanki.blogspot.com/

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach
katalog on-line

Biblioteka Publiczna w Rynie
http://www.biblioteka.ryn.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach
http://w.ugg.pl/pl/kultura/biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
katalog on-line

Licznik odwiedzin: 369739

Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi