Regulamin czytelni dla dzieci

Regulamin Czytelni dla Dzieci
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Giżycku

I

1.Z czytelni mogą korzystać osoby do 15 lat, niezależnie od tego, czy są

   stałymi czytelnikami biblioteki.
2.Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3.Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin.

4.Czytelnik powinien zachować ciszę i spokój.

II

1.W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism,   

    zbiorów specjalnych, z księgozbioru wypożyczalni oraz Internetu.  

    Czytelnia umożliwia wypożyczanie czasopism do domu.
2.Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

III

1.Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru

   literatury, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw  

   informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.
2.W czytelni istnieje możliwość skorzystania z usług kserograficznych i

   pracy z komputerem.

IV

1.Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów Czytelni.
2.Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego

   wysokość określa pracownik czytelni w zależności od stopnia

   uszkodzenia - na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książki

   biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

V

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni - decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.


Biblioteki powiatu giżyckiego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach
http://gbpkruklanki.blogspot.com/

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach
katalog on-line

Biblioteka Publiczna w Rynie
http://www.biblioteka.ryn.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach
http://w.ugg.pl/pl/kultura/biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
katalog on-line

Licznik odwiedzin: 235843

Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi