Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. osobom, których dane przetwarzamy przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Giżycku

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku, ul. Mickiewicza 35 tel. 87 4282505 e-mail:  mbpgiz@wbp.olsztyn.pl.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych Iwonę Malczyk, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: malczyk@togatus.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 r., z poźn. zm., art. 4.1 oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 r. z poźn. zm., art.13.1.

Podanie danych jest niezbędne do korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. 

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi prawne na podstawie umów powierzenia danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Po 5 latach od ostatniej aktywności dane osobowe czytelnika są usuwane z systemów.

Uprawnienia dotyczące danych osobowych

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Realizacja uprawnień będzie możliwa na wniosek przesłany drogą pisemną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku, ul. Mickiewicza 35, 11-500 Giżycko lub poprzez adres malczyk@togatus.pl

 

Biblioteki powiatu giżyckiego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach
http://gbpkruklanki.blogspot.com/

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach
katalog on-line

Biblioteka Publiczna w Rynie
http://www.biblioteka.ryn.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach
http://w.ugg.pl/pl/kultura/biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
katalog on-line

Licznik odwiedzin: 369775

Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi