Warsztaty zajęć plastycznych w technice quillingu

            Biblioteka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Olsztynie w dniu 02.04.2014 r. zorganizowały dla bibliotekarzy warsztaty zajęć plastycznych w technice quillingu. Grono zebranych powitała dyrektor szkoły Helena Rusiecka oraz dyrekcja biblioteki Elżbieta Budnik.  Uczestniczyły bibliotekarki z Olsztyna, Giżycka, Korsz i Nidzicy. Zajęcia prowadziła Anna Chwojko, dzięki  nim powstały kartki świąteczne  i inne gadżety. Nabyte wiadomości zostaną wykorzystane do pracy z dziećmi.

Oprac. i fot. Teresa Chandoszko


Biblioteki powiatu giżyckiego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach
http://gbpkruklanki.blogspot.com/

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach
katalog on-line

Biblioteka Publiczna w Rynie
http://www.biblioteka.ryn.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach
http://w.ugg.pl/pl/kultura/biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
katalog on-line

Licznik odwiedzin: 283524

Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi