Zarząd Główny w Warszawie

Biuro Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
tel. 022-825-83-74
e-mail:
biurozgsbp@wp.pl

Zarząd Okręgu w Olsztynie

Krzysztof Dąbkowski – przewodniczący ( krzysztof.dabkowski@mbp.olsztyn.pl)

Renata Pietrulewicz – wiceprzewodnicząca ( im@wbp.olsztyn.pl)

Hanna Okońska– sekretarz (sbp.olsztyn@wp.p

Monika Hrynkiewicz – skarbnik ( m_hrynkiewicz@wp.pl)

Małgorzata Adamska – członek ( m.adamska@bibliotekaelblaska.pl)

Scholastyka Baran – członek ( scholastyka.baran@uwm.edu.pl)

Wiesława Borkowska-Nichthauser – członek ( nichthauser@wbp.olsztyn.pl)

Elżbieta Budnik – członek ( elzbietabudnik@wp.pl)

Barbara Gołąbek – członek ( bppaslek@wbp.olsztyn.pl)

Janina Kozłowska – członek ( junior@wbp.olsztyn.pl)

Zarząd Koła SBP w Giżycku

  • Danuta Treszczyńska – przewodnicząca
  • Maria Tuczyńska  - sekretarz
  • Teresa Chandoszko – skarbnik

Biblioteki powiatu giżyckiego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach
http://gbpkruklanki.blogspot.com/

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach
katalog on-line

Biblioteka Publiczna w Rynie
http://www.biblioteka.ryn.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach
http://w.ugg.pl/pl/kultura/biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
katalog on-line

Licznik odwiedzin: 369744

Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi